Nowości i ogłoszenia

Autobus do Bodzowa coraz bliżej

Kilka miesięcy temu była mowa o utworzeniu linii autobusowej obsługującej uliczki wewnątrz podgórskiego osiedla Bodzów. Mieszkańcom zależało na autobusie dowożącym do ul. Tynieckiej, gdzie można byłoby przesiąść się do funkcjonujących tam linii "112" i "162". Na przeszkodzie stały uwarunkowania drogowe - niektóre ulice musiały zostać dostosowane do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Po kilku miesiącach przerwy i kolejnych interwencjach mieszkańców, Rada Dzielnicy VIII Dębniki zwróciła się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przesłanie informacji na temat aktualnego poziomu zaawansowania prac w tej sprawie. ZIKiT odpowiedział, że trwają czynności, które w niedługiej przyszłości pozwolą uruchomić taką linię autobusową. Nie sprecyzowano jednak jakie są to czynności podając tylko, że wniosek znajduje się w Dziale Przygotowania Inwestycji tutejszego Zarządu.

 

Najprawdopodobniej linia autobusowa do Bodzowa powstanie dopiero po uruchomieniu tramwaju do Kampusu UJ. ZIKiT zakłada bowiem skierowanie pojazdów MPK na trasę Kampus UJ - Skotniki - Winnicka - Tyniecka. Wszystko wskazuje, że będzie to autobus właśnie do Bodzowa, który zapewni jednocześnie dojazd do "112" i "162" oraz nowego tramwaju do Ruczaju.

 

RD VIII zwróciła się także do ZIKiT z prośbą o zwiększenie kursów linii "178". Niestety, organizator przesłał odpowiedź negatywną powołując się na ograniczone środki finansowe oraz badania potoków pasażerskich.

2011-05-31

prezes